ANA CISNEROS AND DIMITRIV

 

Ana is singer, she was born in Malaga in Andalucia and moved to Fuengirola 3,5 years ago. She had worked in Fuengirola for 8 years and found it very stressfull to travel betwen Malaga and Fuengirola each day. When she met Dimitriv she decided that it was better to move to Fuengirola.

 I learned to know her at a restaurant down in the harbour in Fuengirola. She sings with the group of musicians who plays jazz in this restaurant Sunday nights September to end of May. Her boyfriend is baseplayer and I must say, one of the best I ever heard. With this group plays Diego Soarez, an excellent pianist, raised by many to the skies for his skill of treating the keys. I hope to come back with an interview with Diego in the winter.

*

    

 

 

 

 

 

ANA OCH DIMITRIV

Ana är sångerska. Hon är född i Malaga i Andalucien och flyttade till Fuengirola 3,5 år sedan. Efter att ha jobbat i Fuengirola i 8 år, tyckte hon att det blev jobbigt åka mellan Malaga och Fuengirola varje dag. När hon sedan mötte Dimitriv tyckte hon att det var lika bra att flytta till Fuengirola.

Jag mötte henne på en restaurang nere i hamnen i Fuengirola. Hon sjunger med jazzgruppen som spelar på denna restaurang varje söndag från september till slutet av maj. Hennes pojkvän är basist och en av de bästa basister jag någonsin hört. Men denna grupp spelar också Diego Soarez, en utsökt pianist, av många ansedd en av de bästa när det gäller hanteringen av tangenterna. Jag hoppas komma tillbaka med en intervju med honom till vintern när jag kommer tillbaka till Fuengirola.

*

Ana is a singer with that little extra, with softness, sensuality and a lots of guts. I think that the contact with the audience is very important with every artist. It's not very amusing with an artist who gets totally introvert when he or she appears on tha stage. As a singer I know myself that it takes a lot of concentration when you're on the stage, but that little glimt to the audience gives a total experience of the moment, and that moment creates the big artists.

*

Ana är en sångerska med glimten i ögat, mjukhet, sensualitet och jäklaranamma. Jag tycker att publikkontakten är mycket viktig hos varje artist, det är inte speciellt engagerande med en artist som hela kryper in i sig själv när han eller hon är på scenen. Som sångerska vet jag att det tar mycket koncentration när man framträder, men det där lilla ögonkastet till publiken ger en helhetskänsla till ögonblicket, och det är det ögonblicket som skapar de stora artisterna.

*

Ana began to sing a long time a ago. She began to appear for audiences when she was about 15, but she has been singing all her life. She learned to play the guitarr when she was about 8-10, so she had an accompany to her singing. She began to compose her own songs when she learned to play the guitarr. Simple songs in the beginning because she did'nt know so many chords. Now she starts to compose again, and her boyfriend Dimitriv he helps her with the harmonies, he reharmonize the songs for her, put the correct chords and so on.

After she started listening to jazz and started to sing jazz she feel that she has so much more to create, new harmonies, new excating tunes that want to come out. She compose most of her songs in English because to her, it sounds better. So far she has composed only one song in Spanish, a samba, but she tells me that more is coming up!

*

Ana började sjunga för länge sedan. Hon började framträda för publik när hon var cirka 15, men hon har sjungit hela sitt liv.  Hon lärde sig spela gitarr när hon var 8-10 år, så hon kunde ackompanjera sig själv. Hon började komponera sina egna sånger när hon lärde sig spela gitarr. Enkla sånger i början eftersom hon inte kunde så många ackord. Nu vid vuxen ålder, har hon börjat komponera igen, och hennes pojkvän Dimitriv hjälper henne med harmonierna och att sätta rätta ackord. Efter det att hon började lyssna, och sjunga jazz, känner hon att hon vill börja skapa eget material igen. Nya harmonier, nya spännande tongångar dyker upp och vill ut. De flesta av hennes sånger är skrivna på engelska, hon tycker det låter bättre så. Hittills har det bara blivit en sång på hennes modersmål spanska, en samba.

*

Ana singing at one of the restaurants in Fuengirola

Ana studied 2 years in the music school,in  the conservaty in Malaga, when she was young. Now she starts to study again, to learn to read music proper and  learn harmonies. Anas brother Javier, who is 8 years older, is a musician teaches her to play the guitarr and a lot of other things. When she started to sing, she sang with him. They had a band together and both of them composed songs they sang. Her father sings the flamenco very well, but only at home. Her mother don't sing but both her parents like music and she had a lot of encouring when she grow up.

She met Dimitriv at a jazz concert, Ana was there as audience, they started to talk and they still are on that road!

*

Ana studerade på musikskola i Malaga när hon var ung. Nu har hon börjat studera igen, att lära sig läsa musik och harmonilära. Anas bror Javier, som är 8 år äldre, är musiker och han lär henne spela gitarr och andra saker. Det var honom hon sjöng med när hon började sin sångarbana. Dom hade ett band tillsammans och båda komponerade sånger som dom framförde. Hennes pappa är en duktig flamencosångare, men bara till hemmabruk. Hennes mamma sjunger inte, men båda hennes föräldrar älskar musik och Ana fick mycket uppmuntran av bägge när hon ville börja sin sångarbana.

*

Dimitriv comes from a city, south east of Moscow, Russia.  He studied music in his hometown for 16 years. At the beginning 8 years of violin, and after that the base. He started to work with some friends in a quartet, with violin an cello, traditional Russian music, in restaurants and other places. Then he was choosed to play in a big band, American-Russian big band. They choosed him as the best musician and then they went on a tour for Boston, New York and in America.

Ana and Dimitriv.

*

Dimitriv kommer från en stad sydväst om Moskva i Ryssland. Han studerade musik i sin hemstad i 16 år. I 8 år studerade han violin och därefter bas. Han började musicera med några vänner i en kvartett, violin och cello, traditionell rysk musik, på restauranger och andra ställen. Han fick sedan möjlighet att spela i ett Amerikanskt-Ryskt storband. Blev vald som den bästa musikern och fick åka på turne´i Boston, New York och andra ställen i USA.

*

He and his friends wanted to leave Russia so they came to Spain about 12 years ago. They first stayed in  Barcelona where they played in the street to make their living. They played classical and popular music and some jazz. They went to Cordoba for a concert and Dimitriv met his exwife, got married and stayed there. Dimitriv mainly work on a freelance bases, but sometimes he plays in the symphonie orchestra in Malaga. He has a classical formation, but he prefers to work on a freelance basis. Dimitriv taught Ana how to sing jazz, what to listen to to improve the jazz singing and so on. She started to sing jazz about 3,5 years ago, when she met Dimitriv.

*

Han och hans vänner ville lämna Ryssland så de begav sig till Spanien för 12 år sedan. De bodde först i Barcelona där de var gatumusikanter och tjänade sitt uppehälle på detta. Dom spelade  klassisk musik, populärmusik och jazz. De åkte till Cordoba för att göra en konsert och Dimitriv mötte sin exfru, gifte sig och blev kvar där. Dimitriv arbetar mest på frilansbasis, men ibland spelar han med symfoniorkestern i Malaga. Han har klassisk utbildning men föredrar att arbeta som frilansare. Dimitriv lärde Ana att sjunga jazz, vad hon skulle lyssna på för att förbättra sitt sjungande. Ana började sjunga jazz för 3,5 år sedan, när hon mötte Dimitriv.

Diego Soarez, spelar ofta med Dimitriv. Den bästa jazzpianist jag har hört. / Diego Soarez, often plays with Dimitriv and the best jazz pianist I’ve ever heard.

*

During the years I've listened to Ana she has improved enormously, and it must be fantastic to live side by side by someone as skilled as Dimitriv, who all the time shows her the right way to approach the jazz singing. From my point of view a dream, it's hard sometime to just come up and sing a song with musicians you're not used to sing with. Musicians that sometimes stares more on the wheelchair, than on my ability to sing....

 

*

Dimitriv på bas till höger, till vänster Carlos Pino, en enorm jazz gitarrist! / Dimitriv to the right, to the left Carlos Pino a enormous jazz guittar player

Under de år jag fått möjlighet att lyssna på Ana har hon förbättrats enormt, och det måste fantastiskt att leva sida vid sida med en sådan duktig musiker som Dimitriv, som hela tiden lär henne rätta sättet att närma sig tolkandet av jazz och sedan ständigt få utveckla denna förmåga genom sjunga med Dimitriv och de duktiga killar som spelar med honom. Från min sida sett en dröm, det är inte lätt  att bara gå upp och sjunga med musiker man inte känner, och som man inte är van att sjunga med. Musiker som ofta stirrar sig blinda på rullstolen istället för min förmåga att tolka både jazz och annat!

 

 

Bambi Elinsdotter maj 2004

 

tillbaka till medlemssidan / back to members site