May 2008/ Maj 2008

KOMMER SNART;

* Colin Bancroft a man of Lourdes / en man av Lourdes

 

* Eila Isaksson gör vegetarisk lasagne till middag och Jenny Isaksson gör en läcker efterrätt!/ Eila makes vegetarian lasagne for dinner and Jenny prepares a delicious dessert!

 

* Barnsidan; Minse mus

 

  Artiklar från 2002  /  Articles from 2002      Artiklar från 2003 / Articles from 2003

 

 

 

 

Efter ett elakartat angrepp av en ”hacker” har nu min sida förhoppningsfullt börjat fungera, men den kommer att ”halta” län ge… Min gästbok är helt förstörd, så vill Ni lämna meddelande skriv till bambiswebbmagazine@bambielinsdotteroscarsson.com , detta tills ny gästbok är insatt. Hackern har även förstört räknaren, innan detta skedde mars 2006, hade jag haft ca 12.900 besökare ( början december 2005). Orsaken till detta angrepp var att jag skrev om någon som blivit otroligt orättvist behandlad av svenskt samhälle och stat.

After a nasty attack of a ”hacker” my page now hopefully, is going to work as normal, yet it´s going to “limp” for quite a while…. My guestbook is totally destroyed so if You want to leave a message, send it to bambiswebbmagazine@bambielinsdotteroscarsson.com , this until new guestbook is installed.

The hacker also destroyed the counter, before the attack March 2006, I have had app 12900 visitors (beginning December 2005).

The reason  to this attack was that I published an article about someone who has been badly treated by Swedish authorities and state.

 

vissa artiklar är öppna, andra kan Du bara läsa om Du prenumererar.

some articles open, others You can only read if You are a subscription.

BAMBIS

WEBBMAGAZINE

 

Detta är medlemssidan, där Du/Ni som prenumererar loggar in tillBambis Webb Magasin.

Tillmailto:airingwindow@bambielinsdotteroscarsson.com, mailto:medmanniska@bambielinsdotteroscarsson.comoch tipset@bambielinsdotteroscarsson.com,  kan vem som helst skriva. Men eftersom jag bara behärskar svenska, tyska, engelska och spanska, blir bara e-mails på dessa språk publicerade.

VILL DU / NI BLI PRENUMERANT?   Klicka här!!

VILL DU ELLER DITT FÖRETAG GÖRA REKLAM (se nedan)  PÅ MIN SIDA ELLER SPONSRA MIN TIDNING?    Klicka här!och prenumerera eller stöd en lite udda tidning!

This is the members site where You who subscript log in toBambi´s Web Magazine.

To  mailto:airingwindow@bambielinsdotteroscarsson.com, mailto:medmanniska@bambielinsdotteroscarsson.comand mailto:tipset@bambielinsdotteroscarsson.comYou can write in any language, but since I only speak Swedish, German, English and Spanish only e-mails in those languages, will be published.

DO YOU WANT TO BECOME A SUB SCRIPTER?       Click here!!

DO YOU OR YOUR COMPANY WANT TO ADVERTISE ( see below) ON MY SITE OR SPONSOR MY MAGAZINE?    Click here!and join or support a different magazine!

...smått och gott om Bambi.....

* från HN-nytt, Sydspaninen 1999 (only in Swedish...sorry)

 

…to all English speaking; I am translating everything myself, so please have patience with me if I have done some mistakes!

 

   Webb redaktörens sida!

The site of the web editor!

 

 

   Tankar och reflektioner från Bambi Elinsdotter.Thoughts and reflections from Bambi Elinsdotter

 

 

 

 

 TIP FOR THE TOURISTS IN NORRBOTTEN!!

    

    Konstnären Mats Risberg från Luleå, Norrbotten, ett personporträttThe artist Mats Risberg from Luleaa, coast of Lapland, a personal portrait

 Besök Luleå domkyrka med den vackra altartavlan av Luleåkonstnären Mats Risbeg! / Visit the cathedral in Luleå with the beautiful altarpiece painted by Mats Risberg, artist from Luleå!!

 

 

    Datorer, jag blir tokig! * Kåseri från oktober 1993Computers… driving me crazy!

* column from October 1993[B E O1] 

 Varje människa har rätt till ett värdigt liv! * Kåseri från februari 1992  Every human being have the right to a life in dignity! *Column from February 1992

 

 

 

 Andliga betraktelser/Spiritual reflections

 Johan Svedberg, parson in the cathedral in Luleå, North of Sweden, only in Swedish /präst i domkyrkan i Luleå, Norra Sverige, bara på svenska

 Jan Fredriksson, parson in Luleå North of Sweden, only in Swedish/präst I Luleå Norra Sverige, bara på svenska

 PAULAS BERÄTTELSE

 Var inte rädd för sprickorna! Betraktelse av biskop Hans Stiglund

 Betraktelse av diakonissa Kerstin Lundmark

 

 

 

 En underbar utflykt!, Andalucia runt med St Joseph församlingen / A wonderful trip! Around Andalucia with the congregation from St Joseph.

 Den största buddistiska stupan i väst!/ The largest Buddhistic stupa in the west!

 *Andas!   * Duger vi?  *Försoningens ord,  3 betraktelser av Egon Lindelöf

 

 

 Insändarsidaför alla; Vädringsfönstret /Letter-to-the-editor open for all!; The airing window

airingwindow@bambielinsdotteroscarsson.com

   Osund åldersfixering, en insändare från Jake 25

 Många bär det kristna namnet men har  aldrig nått fram tillkärnan av sin tro, av Egon Lindelöf

 Pengar får inte styra kyrkan, av Egon Lindelöf

 En pappas kamp för sin dotter, only in Swedish

  23 maj 2007; HD friar pappan 

 

 

 Porträtt av intressanta skandinaviska personligheter.

Portraits of interesting Scandinavian personalities.

 DANIEL ÖGREN, en underbar människa och en fantastisk gitarrist!DANIEL ÖGREN, a wonderful personality and a fantastic gitarist!

 

 

 Interesting guests from the rest of the world!

Intressanta gäster från resten av världen!

 

 Ana and Dimitri, Fuengirola, a couple that live for music!Ana och Dimitri, Fuengirola, ett par som lever för musiken!

 

 

 Goda råd för Dig som är handikappad/Good hints for disabled people!

 

 Ett besök hos jiujitsuklubben I Umeå .

A visit at the jiujitsu club in Umeå.

 

 Anders Sundell, en kille som siktar högt / Anders Sundell, a chap that take high aims

*Bidrag för hadikappade    *state contributions for handicapped (only for people living in Sweden)

*Bra länkar till hjälpmedelssidor Good links to disable aids´s sites

*Reportage av olika slag. *Articles of different kind. etc etc etc etc

*Handikappidrott*Paraplegic sports

 

 

 För Dig som behöver råd och stöd/ For You who needs advice and support

Maila till; Mail to;

medmanniska@bambielinsdotteroscarsson.com

 

 

 Help a child to a good life!

 Hjälp ett barn i u-länderna!

www.gmfc.org

 Sagan om Lill-Oskar/The story about Little-Oskar

 

 Minse Mus, en sann berättelse av Bambi

 

 

 

 Goda förslag för hungriga magar!/ Tasty food for hungry tummies!

 

 Juni 2008. Jenny och Lauras Lingonkaka och Eilas vegetariska lasagne.

 

   matjuli05.htm

 

 September 2003 / September 2003 BAMBIS GETOSTFYLLDA FORELLER /BAMBI’S GOAT CHEESE FILLED TROUT

 Januari 2004/ January 2004Ostgratinerade sardiner på getostbädd/Sardines gratinated on a bed of goatcheese

 Iris, Fuengirola Spain, en mästare på mat!/Iris, Fuengirola Spain, a master in food!

 Rosalia Cuevas Fuentes, bjuder på spanskmat!/ Offers you Spanish food!

 

 

 

 Mina två hemstäder vid vattnet /My two hometowns by the water

 

 CARNEVAL i Fuengirola! / Carneval in Fuengirola!

 

  *  Fuengirola, Solkusten, Sydspanien/Fuengirola, Costa del Sol, South of Spain

    Fuengirola Zoo, en absolut sevärdhet! a place absolutely worth seeing!

 

  * Luleå, Norrbotten, Sverige/Lulea, The coast of Lapland, North of Sweden

 

 

 Goda råd om allt möjligt!

Skicka in goda råd och idéer som Du/Ni vill dela med andra!

 Good advice about everything!

Send in good tips and advices, that You want to share with others!

* hemmet  /the home

* datorn  /the computer

* bilen  /the car

* trädgård och grönt/garden and green

* …och allt annat!/ ..and everything else!

tipset@bambielinsdotteroscarsson.com

* tillbaka till startsidan

* back to first page