Beredelse-ord vid prästvigningsmässa i Luleå domkyrka 2005-06-19

Av diakon Kerstin Lundmark

 

 

Diakon Kerstin Lundmark

 

I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

 

Guds kärlek, som vi sjöng om i psalmen (psalm 289), beskrivs oftast med ord som öppenhet, generositet, uthållighet och barmhärtighet. Gud som vet allt om oss erbjuder sin kärlek till alla människor och vi behöver inte prestera någonting för att få del av den. Detta förbehållslösa erbjudande gäller dig som är i kyrkan för första gången, (dig som ska vigas till diakon eller präst idag) och  alla vi andra.

 

Gud som ser på oss med en ickedömande attityd och vill att vi också ska möta andra med det förhållningssättet.

 

 I vårt uppdrag som kristna människor och som diakoner och präster ingår det att möta andra med respekt och barmhärtighet. Att leva med det förhållningssättet är inte alltid så lätt. Det är många gånger enklare att möta människor på ett fördomsfullt sätt.

 

Vi har fördomar – vi dömer i förväg. Mästrandet och moraliserandet får ofta breda ut sig även i kyrkliga sammanhang. Så fantastiskt det då är att vi får hjälp av Gud att växa och mogna på vår väg till den frihet som det innebär att slippa att döma och kritisera och i stället få spegla den kärlek och nåd som vi själva är beroende av.

 

Jesus säger: Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda.

 

Gud är barmhärtig!

 

Låt oss därför vända oss i bön till Gud med allt som vi behöver be om förlåtelse för.

 

 

 

tillbaka till medlemssidan