ÖPPNINGSFESTEN!    THE OPENINGPARTY!

 

  *Öppningsfesten 2002-02-02 med Canon Fitzgibbon och svenske konsuln Stig Öberg, som öppnade Bambis Webb Magasin

* The opening party 2002-02-02 with Canon David Fitzgibbon and The Swedish consul Stig Öberg, who opened Bambis Webb Magazine

*

 * 17 mars – St Patricks Day – en folkfest inte bara på Irland!*17 of March – St Patrick’s Day – a people’s holiday not only in Irland!

************************************************************************************************

PORTRÄTT AV INTRESSANTA SKANDINAVISKA PERSONLIGHETER

PORTRAITS OF INTRESTING SCANDINAVIAN PERSONALITIES

 Några ord till min bästa vän....a few words to my best friend..

 

   ALICE BABS – MÄNNISKOGLÄDJARE! Läs om en förtrollande kväll i Svenska Kyrkan i Fuengirola, Syd-Spanien!

ALICE BABS – MAKE PEOPLE HAPPY! Read about an enchanting evening in the Swedish Churh in Fuengirola, Sout of Spain!

*

GIT MAGNUSSON - god vän, varm härlig medmänniska, Nordens Vismorsa, mustig jazzsångerska,  Mosebacke Etablissements ena ägare under 28 år mm mm mm. Gick bort i mitten av november 2002 bara 64 år gammal, men hennes minne lever verkligen vidare! /

GIT MAGNUSSON - good friend, warm wonderful fellow human being, jazz singer, one of the owners to Mosebacke Etablissement in Stockholm during 28 years and so, and so on. She passed away in the middle of November 2002 only 64 years old, but her memory certainly lives on!

            December / December 2002; En liten bildsvit!   A small pictorial suite!

*

 Februari 2002; Helena Grip forskare och livsfilosof från Luleå /February 2002; Helena Grip, scientist and life philosopher from Umeå, Sweden                               *

 Mars 2002; Petri Mäkilä från Finland,  förste rullstolsburne på Mont Blanc!/ March 2002; Petri Mäkilä from Finland, first man in wheelchair on Mont Blanc!

*

 April 2002; STIG OCH MAUD ÖBERG från vardagen i Norrbotten till diplomati på Solkusten.  

STIG AND MAUD ÖBERG from the coast of Lapland, to consulate duties on Costa del Sol.

*

 Maj 2002; Bo Kalletin, nybliven Costa del Sol-bo. / Bo Kalletin, new on Costa del Sol.

*

  Oktober 2002; Ett porträttgalleri! Några av norra Sveriges jazzmusiker!

October 2002; A portrait gallery! Some of the jazzmusicians and vocalists in the North of Sweden!

***************************************************************************************************************

INTERESTING GUESTS FROM THE REST OF THE WORLD

INTRESSANTA GÄSTER FRÅN ÖVRIGA VÄRLDEN

 

 February 2002; Trish Reynolds, jazzsinger from Fuengirola, South of Spain

Februari 2002; Trish Reynolds, jazzsångerska från Fuengirola,  Sydspanien   

*

 March 2002;     Sid and Dot Wright, entertainers and life companions for 62 years! March edition; The years up to 1983

     / Mars 2002; Sid och Dot Wright, underhållare och livskamrater i 62 år!! Marsnumret; Åren fram till 1983

*

 April 2002; Sven Toorvald, ny spännande filmskapare från Los Angeles.

April 2002; Sven Toorvald, new exciting filmcreator from Los Angeles. /

*

 MAY 2002; Sid and Dot Wright, entertainers and life companion for 62 years!   Second part; The years in Spain.

MAJ 2002; Sid och Dot Wright, underhållare och livskamrater I 62 år! Andra delen; Åren i Spanien.

*

 June 2002; AMATEUR SINGERS and some professionals on Costa del Sol!

Juni 2002; AMATÖRSÅNGARE och några professionella på Costa del Sol!

*

 Oktober 2002; Marjatta Pääköönen from Finland, now living in Luleå, therapist in a special colour therapy.

October 2002; Marjatta Pääköönen från Finland, nu boende i Luleå, jobbar med regnbågsgestaltterapi.

************************************************************************************************************************

BARNSIDAN  / THE CHILDRENS SITE

*

 Barnens sida /The childrens site

*

 Februari  / February  2002;  Elina och morfar  /Elina and grandpa

*

 Mars /March 2002; Brev från Anna Karlsson, 11 år,Luleå , Sweden  /A letter from Anna Karlsson, 11 year, Luleå, Sweden

*

 April / April 2002; En intervju med familjen Karlsson på besök i Fuengirola.

An interview with the family Karlsson visiting Fuengirola.

*

 Maj / May 2002; Barn är liv! / Children are life!

*

 Juli / July 2002;  Anna Karlsson, 12 år, Luleå; Del 1 och 2 av ”Legenden” / Anna Karlsson,12 years, Luleå; Part 1 and 2 of her own ”The legend”

*

 Juli / July 2002; Gustav Svensson, 11 år; Dikten ”Ljuset” / Gustav Svensson, 11 years; His poem ”The light”

*

 Augusti / August 2002; Del 3 och 4 av Anna Karlsons ”Legenden”  Part 3 and 4 of the ”Legend” by Anna Karlsson

*

 September / September 2002; Del 5 och 6 av Anna Karlssons Legenden  Part 5 and 6 of The Legend by Anna Karlsson

*

 Oktober / October 2002;  Anna Karlsson 12 år, Luleå presenter sista delen av Legenden! Anna Karlsson, 12 år, Luleå, presents the last part of The Legend!

*****************************************************************************************************************

GODA FÖRSLAG FÖR HUNGRIGA MAGAR/GOOD ADVICES FOR HUNGRY TUMMIES

 

 Februari / February 2002; Karins morotssoppa  /Karin´s carrotsoup * Gnocchi a la Rasputin /Gnocchi a la Rasputin 

*

 Mars / March 2002; Gratäng a´la Bambi med sojamakaroner och sojakorv. /Gratin a´la Bambi with soya macaronis and soya sausage

*

 April / April 2002; Fisksoppa och lite fakta om fisk!! / Fish soup and  some facts about fish!

*

 Maj / May 2002; Eas vegetariska lasagne! / Ea’s vegetarian lasagne!

*

 Juni / June 2002; Bambis trattkantarellsoppa plus en spännande efterrätt!/  Bambis chanterelle soup plus an exciting dessert!

*

   Oktober / October 2002; Ansjovis rulle. Lyxig laxgratäng. Fruktkaka med bär!

 Anchovy roll. Luxurious salmon gratin. Fruit cake with berries!

*