Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen skall han träda fram. Han skall komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden. Hos 6:3

 

Är det inte vackra bilder som profeten ger oss ikväll? Herren kommer till oss som en gryning, som ett vårregn.

 

Tänk Er en sommargryning här uppe. Att sitta på en strand ytterst i skärgården, eller vid en älvstrand, eller uppe på högfjället och vänta in gryningsljuset.

Doften av ett stilla vårregn som rör de nyplöjda åkrarna eller enbärsbuskarna i skogsgläntan..

 

Går det att skapa vackrare altartavlor än dessa bilder av Gud som profeten ger oss?

 

Ibland kan jag känna att när vi ska tala om Gud i våra kyrkor så tappar vi lätt bort skönheten och väldoften hos Gud. Orden blir så lätt mer lika deklarationsblankettens eller reklamannonsens – det blir mer ord som påminner om skymning och underkylt regn.

 

Ikväll vill Herren komma oss till mötes som gryningsljuset.

 

Ett ljus som inte undgår att visa på våra sprickor. Ibland önskar jag att jag hade kunnat ge mitt liv en vackrare form. Inte så kantstött och sprucket. Inga övermålningar kan gömma undan sprickorna när gryningsljuset faller över livet.

Men vi ska inte vara rädda för sprickorna. Det är ju genom sprickorna som ljuset kan lysa igenom.

 

Vi har vår skatt i lerkärl ”Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig” Så sprickorna blir till välsignelse. Kraften är Guds. Och gåvan, skatten har jag fått ta emot. Och när jag lever öppet så kan ljuset passera. Gryningsljuset når in till mig, och trons gåva och skatt lyser fram genom sprickorna, och kan få delas med andra.

Längst ute i skärgården fanns en klippa. När jag steg iland upptäckte jag hundratals blommor. Mot alla odds. Livet bryter fram i sprickorna.

 

Sprickor kan få bli platser där både ljuset och livet kan få bryta fram till välsignelse.

 

Klippa du som brast för mig.

 

Han, som gav sitt liv för oss, möter oss ikväll för att vi ska få del i försoningens och förlåtelsens stora gåva. Påminna oss om att nåden räcker.

Barmhärtighetens stilla vårregn faller över våra hjärtan denna kväll och vi kan känna Guds kärleks väldoft tydligt i nattvardens stora gåva.

 

Betraktelse vid kvällsmässa vid Prästvigning juni 2005

Av biskop Hans Stiglund Luleå

 

 

http://www.svenskakyrkan.se/luleastift/biskopen.htm

 

tillbaka till medlemssidan!