LILL-OSKARS ÄVENTYR /  LITTLE-OSKAR’S ADVENTURE

 

Lill-Oskar bodde med sin mamma och pappa i ett litet hus på landet. Han hade inga syskon, så ibland kunde det bli lite ensamt. Men han älskade att vara i skogen. Där tittade han på de olika djur som fanns. Ekorren som svingade sig mellan träden, och ibland stannade den på säkert avstånd från Lill-Oskar och tittade på honom med nyfikna ögon. Lill-Oskar behövde bara röra sig lite så skyndade ekorren sig iväg.

**********

Little-Oskar lived with his mum and dad out in the country. He had no siblings, and sometimes it could be a little bit lonely. But he loved being out in the  nature. He watched all different animals. The squirrel that swung himself among the trees, sometimes stopping and looking at safe distance from Lill-Oskar, looking at him with curious eyes. Lill-Oskar just had to move a little and the squirrel rushed away.

**************** 

Fåglarna gjorde likadant, satt sig på en gren ganska nära honom, men så fort han rörde sig flög dom iväg.

Lill-Oskar kunde vissla ganska bra, så han försökte härma fåglarnas läten. Han blev jätteglad när han ibland fick svar! Han kände det som om han pratade med fåglarna!

Mamma hade lärt honom att ville han komma djuren nära så måste han vara försiktig och stilla, annars skulle djuren bli rädda och försvinna.

En dag satt han som vanligt på sin speciella lilla stubbe och helt plötsligt kom en rävhona med fyra små rävungar.

**************

The birds did the same, they sat down on a branch near him, but as soon as he moved, they flew away.

Lill-Oskar sometimes tried to imitate the birds singing. He was tremendously pleased when they answered him! He felt as he was talking to the birds!

Mum has taught him that if he wanted to be close to the animals he had to be careful and still, otherwise the animals would get frightened and disappear.

One day he as usual sat on his own special stump and all of a sudden a  she-fox came with her four small cubs. 

******************

Lill-Oskar blev alldeles varm av lycka. Han satt alldeles stilla och var alldeles tyst. Rävmamman stannade till när hon såg honom, men eftersom han inte rörde sig sprang dom inte sin väg. Rävungarna busade och sprang hit och dit. Så ramlade en rävunge omkull precis bredvid honom. Lill-Oskar slutade nästan andas av lycka! Rävungen kom upp på rätt köl igen och satt sig och tittade på Lill-Oskar med pepparkornsbruna ögon. Lill-Oskar tyckte han såg glad ut. Det var precis som om rävungen log mot honom. De andra rävungarna kom glatt galopperande och rusade runt Lill-Oskar. Lill-Oskar kände det som om han sjöng inom sig!

*******************

Lill-Oskar turned warm of happiness. He sat absolutely still and was absolutely quiet. The she-fox stopped when she saw him, but since he didn’t move at all, the foxes didn’t run away. The cubs ran to and fro and all of a sudden one little cub fell on it’s face just beside him. Lill-Oskar nearly stopped breathing of happiness! The cub came up on his feet again, sat down and looked at Lill-Oskar with beady eyes. Lill-Oskar thought he looked very happy and felt as if cub did smile at him. The other cubs came merrily galloping and rushed around him. Lill-Oskar felt as if he were singing inside!

*******************

Han hoppade upp och ville leka med rävungarna, men då blev det plötsligt helt annorlunda. Rävmamman gav till ett skall som lät som ett skrik och på några sekunder var alla rävarna borta. Lill-Oskar kände sig övergiven. Men han lovade sig själv att nästa gång något sånt hände, skulle han sitta alldeles stilla och bara titta, för det var ju något helt speciellt!! Han hade aldrig haft den där lyckliga känslan inom sig förut, inte när han spelade tv-spel, inte när han satt framför datorn, inte när han busade och skrek med sina kompisar.

Mamma berättade för honom att den där känslan kunde man bara få när man kom djuren nära i naturen, det var en känsla som finns inne i kroppen som….. att vara tillsammans med naturen….

*****************

He jumped up and wanted to play with the cubs, but then everything suddenly changed. The she-fox sort of gave up a scream and in a few seconds all the foxes were gone. Lill-Oskar felt abandoned. But he  promised himself that next time anything like this happened, he would sit absolutely still and just watch, because this was something so special!! He had never felt like this before, not when he was playing video games, not when he was sitting in front of the computer, not when he dashed around screaming with his friends.

Mum told him that this special feeling that he have had, you can only feel when you’re close to the animals in the nature, it was a feeling that came from your inside sort of….. to be together with the nature….   

 

 

 

 Skriven av Bambi Elinsdotter januari 2004

Written by Bambi Elinsdotter 2004

 

 

 

tillbaka till medlemssidan / back to members site