MATS RISBERG, konstnär och levnadskonstnär

Mats bor i ett rött hus, som ligger i en skogsdunge. Fjärran från stadens brus och ända nästan mitt i centrum. Det är sitt föräldrahem han bor i. När jag ber honom berätta lite om sin barndom säger han allvarligt; -”om du vänder dig om ser du en fläck en meter bakom dig. Faktum är att där föddes jag!”

En liten Mats! / Mats a little baby!

Jag ser hans ögon glittra av odygd i det mjuka kvällsljuset, där vi sitter i hans atelje. ”Ibland tittar jag på den fläcken” fortsätter han ”och tänker att längre än så här kom jag aldrig! Kanske en halv meter. Så vi befinner oss i stort sett på den punkt där jag såg dagens ljus första gången.

*

 Mats lives in a red house,  in a grove. Fare away from the noise of the city and yet nearly in the centre of the town. He lives in the parental home. When I ask him to tell me a little about his childhood, he say seriously; -“if you turn around you will see a spot about a half a metre behind you. There I was born!”

I can see his eyes glitter by mischief in the soft evening light, where we are sitting in his studio. “Sometime I look at the spot” he say “and I think for myself; I did not come further than that! Maybe half a  metre. So we are actually sitting on the spot where I first saw day light!”

*

”Jag har dock inte befunnit mig i det här rummet hela mitt liv, utan jag har gjort lite utvikningar till Skurholmen (3 km därifrån...) eller till Italien beroende på omständigheterna”, säger han skrattande.

Mats tror att hans barn-och ungdom var lite ovanlig. Pappan, som var tjänsteman, och mamman, som var lärarinna på flickskolan, etablerade ett nybygge vid nuvarande Fridhemsgatan, så nära stan. Där satte de igång ett småbruk, samtidigt som de hade sina ordinarie jobb. ”Vi var fem syskon som växte upp i myllan. Visserligen ganska amatörmässigt, men i alla fall, vi hade kor, grisar och lite smådjur. Somrarna gick åt för att sköta det här, slåttra och en stor trädgård. Så jag växte upp som någon sorts pseudobondpojke!” berättar Mats.

Gården där Mats växte upp. / The house were Mats grow up.

*

”I have not spend all my life in this room though, I have made some  deviations to Skurholmen (3 km away...) or to Italy dependent upon circumstances”, he says laughing.

He do believe that his childhood and time as a teenager was a little bit unusual. The father, who was a civil servant, and the mother, who was a teacher at the girl college, established  a small farm, so close to town. There they started this small farm at the side of their regular jobs. “We were five who grow up in the mould. A sort of amateurish indeed, but yet, we had cows, pigs and some small animals, and the summers passed by taking care of all this, the harvest and a big garden. In that way I grew up as a sort of a pseudo country boy!” Mats do tell us. 

Mats med sin syster i potatislandet! / Mats and his sister in the potato-field!

*

Det som har haft största betydelsen för mig är närheten till naturen, eftersom jag nästan hela mitt liv haft den här skogen nära gården, den är ju densamma som när jag var liten. Stan har inte byggt ut åt det här hållet, utan det finns lite skjutbanor, några kraftledningar och så sen motionsspår. Det innebär att när jag går min kvällsliga skogspromenad så kan jag gå precis samma stig bakom ladugården som när jag var liten. Exakt samma stig. Det är definitivt en tillgång!

 

*

One of the most important things in my life is the nearness to the nature, since I nearly all my life have had this forest close to the house, and it has stayed nearly the same since I was little.

The town has not expanded in this direction, there are some shooting ranges, some power lines and some jogging tracks. So when I am taking my evening promenade I can walk exactly the same path behind the cow-house as when I was little. That is definitely an access!

Mats tävlar i stavhopp, DM i Älvsbyn –54. Han blev etta. / Mats competing in high jump with pole –54. He came on the 1nd place                                           *

Nu har stan växt närmare hans hem.  Huset är nu centralt, samtidigt som skogen är kvar på ena sidan och ett villakvarter på andra sidan.

Även om familjen hade ett småbruk så var intressena konstnärliga och intellektuella. Det musicerades mycket, det lästes åtskilligt. Alla Mats syskon blev lärare, men han blev konstnär. Utöver detta idrottade Mats och en av hans bröder mycket, så han tävlade i stavhopp, när han gick i plugget.

 Sidan 2 / Page 2