Till Dig/Er som vill bli prenumerant!

Sätt in 240 kronor på Skandiabanken kontonummer 9.150-420.108-8. Skriv”Prenumeration BambisWebbmagazine” samt Ditt /Ert namn samt mailadress på platsen för meddelande på inbetalningskortet. Skicka en kopia på inbetalningensavin till bambiswebbmagazine@bambielinsdotteroscarsson.com  och jag mailar tillbaka inloggningsnamn och lösenord!

Om Du / Ni tar en årsprenumeration före 2 februari 2003 betalar Du / Ni 240 Sv Kr för ett år, vilket blir bara dryga tjugolappen per månad.

 

To You who want to be a subscriber!

Put in 26 Euro on account nmber 9.150-420.108-8, Skandiabanken, Sweden. Write “sub scription Bambis Web Magazine”, Your name and mail address in the place for messages on the paying-in form. Send a copy of the receipt  o bambiswebbmagazine@bambielinsdotteroscarsson.com and I will send You username and password by e-mail.

If You take an subscription before 2nd of February 2003 You pay 26 Euro for a year, which is only a little bit more than 2 Euro per month.

Till Dig/Er som vill göra reklam eller stödja min tidning;

Reklam för och/eller länkar till Ditt/Erat företag eller firma för en mycket låg summa minimum 6 månader! Sänd ett mail till nedanstående adress! Om Du/Ni är intresserade skicka ett mail till mailto:bambiswebbmagazine@bambielinsdotteroscarsson.com

To you who want to put an add in, or support, my magazine;

Adds for and/or links to Your company or firm to a very low sum 6 months ahead! Send a mail to the address below! If You are interested to have a subscription send me a mail on address mailto:bambiswebbmagazine@bambielinsdotteroscarsson.com

 

* tillbaka till medlemssidan /*  back to members site